Cerco humanitario en Tibú: comunidades se oponen a erradicación forzada